Všetko o elektrických autách
All4car

Podmienky poskytnutia dotácie pre žiadateľov sa v prípade dotácií oplatí čítať

 

Ak nesplníte podmienky, žiadosť o dotáciu na elektromobil vám nemusia schváliť.

 

 

O dotáciu na nový elektromobil alebo nový plug-in hybrid môžu požiadať naozaj všetci. Fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby – nepodnikatelia, obec, vyšší územný celok, obcou či VÚC zriadené organizácie a tiež právnické osoby (podnikateľské subjekty). Ktokoľvek, kto požiada o dotáciu, však musí splniť určité podmienky.

 

Medzi podmienkami sú aj vysporiadané finančné vzťahy so štátom, čo v praxi znamená nemať podlžnosti na daniach alebo odvodoch.

 

 

 

 

Fyzické osoby podnikatelia či nepodnikatelia by si mali dať pozor hlavne na toto

 

Či už žiadate o dotáciu ako fyzická osoba podnikateľ alebo ako fyzická osoba nepodnikateľ, skontrolujte si aj nasledovné požiadavky a snažte sa ich dať do poriadku pokiaľ to ide.

 

 

Vysporiadané dane

Žiadateľ o dotáciu nesmie byť dlžníkom na daniach, čiže nesmie mať daňové nedoplatky po lehote splatnosti dane v zmysle daňového poriadku.

 

 

Žiadny vedený výkon rozhodnutia

Voči žiadateľovi o dotáciu nemôže byť vedený výkon rozhodnutia – napríklad exekúcia.

 

 

Bez evidencie nedoplatkov

Jednou z podmienok je aj vyrovnanie nedoplatkov na sociálnom poistení a/alebo nedoplatkov príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Žiadateľ nesmie byť dlžníkom ani na zdravotnom poistení.

 

 

Podmienka bezúhonnosti

V prípade žiadateľa, ktorým je fyzická osoba – nepodnikateľ sa za bezúhonného považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne.

 

V prípade žiadateľa, ktorým je fyzická osoba oprávnená na podnikanie sa za bezúhonného považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania.

 

 

Len jedna žiadosť o dotáciu

Ďalej je v platnosti aj podmienka, že žiadateľ nepožaduje alebo nečerpá finančné prostriedky na nákup nového vozidla rovnakej kategórie s pohonom na alternatívne palivá z rozpočtu iného orgánu verejnej správy alebo inej osoby hospodáriacej s verejnými zdrojmi.

 

 

Fyzické osoby podnikatelia majú podmienok viac

 

Pre túto skupinu žiadateľov sa podmienky sprísňujú a doplňujú napríklad o nasledovné body:

  • Žiadateľ nesmie mať voči sebe vedené konkurzné konanie, nesmie byť v konkurze, ani v reštrukturalizácii.
  • Žiadateľ nesmel porušiť v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania.
  • Žiadateľ nesmie mať uložený trest zákazu prijímať dotácie.

 

 

Ak si chcete podmienky prečítať kompletne a podrobne, odporúčame potom odkaz na oficiálnej stránke ohľadom dotácií – Podmienky pre žiadateľov o dotácie.

 

 

 

Prečítajte si o dotáciách viac

 

 

Kontaktujte nás

Nemáte radi formuláre? +421 42 4692 271
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia
Novinky emailom

Chcete dostávať aktuálne informácie o elektromobiloch?