Všetko o elektrických autách
All4car

Dotácia na kúpu elektromobilu je spustená. Aké sú jej podmienky a výška?

 

Ohľadom dotácií na elektromobily sa hovorí a píše už nejaký čas. Čakalo sa však na výzvu, ktorá by upresnila kto a za akých podmienok môže dotáciu získať. Výzva je zverejnená a preto netreba dlho otáľať s rozhodovaním!

 

 

 

Dotácia platí len na elektromobily

 

 • Dotáciu môžu získať len vozidlá na čisto elektrický pohon (BEV) alebo plug-in hybridy (PHEV) - hybridné vozidlá dobíjateľné z externého zdroja elektrickej energie.
 • Dotáciu si teda môžete uplatniť na vozidlá kategórie M1 (motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu osôb a ich batožiny, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča) a N1 (motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami navrhnuté a konštruované najmä na prepravu nákladu s maximálnou prípustnou celkovou hmotnosťou do 3 500 kg).

 

 

 

Žiadať môžu o ňu prakticky všetci​

 

Oprávnenými žiadateľmi sú v rámci tejto výzvy:

 

 • Fyzické osoby – podnikatelia
 • Fyzické osoby – nepodnikatelia
 • Obec, vyšší územný celok a nimi zriadené organizácie
 • Právnické osoby (podnikateľské subjekty)

 

 

 

 

 
 

Z dotácií vyradil štát klasické hybridné vozidlá, ktoré nemajú možnosť nabíjania z externého zdroja – nabíjajú sa len počas jazdy alebo počas rekuperácie. Tu totiž elektrický pohon pomáha znižovať spotrebu, neeliminuje vznik emisií.

 

 

 

 

 

Výška dotácie je buď 5 000 alebo 8 000 €

 

Typ vozidla

Dotácia

Batériové elektrické vozidlo M1

8 000 €

Plug-in hybridné vozidlo M1

5 000 €

Batériové elektrické vozidlo N1

8 000 €

Plug-in hybridné vozidlo N1

5 000 €

 

 

 

 

Najprv je potrebné registrovať sa

 

 • 11. 12. 2019 sa spustí online elektronická registrácia pre záujemcov o dotáciu. Pri registrácii bude žiadateľovi obratom na jeho e-mailovú adresu doručený pridelený jedinečný kód, pod ktorým bude ďalej evidovaný a zarezervuje sa aj výška požadovanej dotácie. Táto rezervácia je garantovaná až do ukončenia posudzovania žiadosti.
 • Emailom potom žiadateľovi prídu všetky potrebné podklady a informácie o tom, ako má ďalej postupovať.

 

 

 

 

 

 
 

Žiadne šrotovné sa nekoná

 

Pred vyhlásením výzvy sa dostali na verejnosť aj informácie o šrotovnom, ale to sa nekoná. V tejto výzve teda nebude zohľadnené to, či ste svoje staršie vozidlo na diesel alebo benzín dali zošrotovať, alebo nie. Takže dotácia má dve rôzne sumy podľa typu vozidla, ktoré kupujete, nie podľa veku vozidla, ktoré vyradíte kúpou elektromobilu.

 

 

 

 

 

Žiadosti je možné riadne, oficiálne predložiť až od 17. 12. 2019. Ukončenie podávania žiadostí nastane vtedy, keď sa dotácie vyčerpajú.

 

 

 

 

Dotácia v odrážkach

 

 • Celková suma od štátu na dotácie: 5 000 000 €
 • Forma poskytnutia dotácie: jedna splátka
 • Maximálna obstarávacia cena vozidla: 50 000 € s DPH
 • Možnosť leasingu: nie
 • Zohľadnenie šrotovného: nie
 • Registrácia na: www.chcemelektromobil.sk

 

 

 

 

 

 

 

Dotácia je len na nové vozidlá

 

 • Dotáciou si môžete ponížiť náklady za kúpu elektromobilu len v prípade, že je nový. Na jazdené vozidlá dotácia neplatí.
 • Super informácia je tá, že nové vozidlo môže byť aj zo zahraničia. Treba však preukázať, že nebolo prihlásené do evidencie vozidiel nielen v Slovenskej republike, ale ani v žiadnom inom štáte.
 • Financovanie prostredníctvom leasingu možné nie je.

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie žiadosti má viacero kritérií

 

Každá žiadosť prejde administratívnym procesom overovania a schvaľovania, pričom sa komisia bude zaoberať kritériami ako:

 

 • Splnenie alebo nesplnenie požiadaviek a podmienok na poskytnutie. Treba myslieť na to, že ak budete vyzvaní na nejaké doplnenie dokumentov alebo informácií, treba tak urobiť včas, aby vaša žiadosť nebola stornovaná. Aj samotnú žiadosť treba podať včas, na žiadosti po termíne sa neprihliada.
 • Zdôvodnenie motivácie žiadateľa, ktoré bude v maximálnej dĺžke 300 slov. Tu je váš priestor na upresnenie dôvodov, pre ktoré si auto chcete kúpiť.

 

 

 

Lehota na rozhodnutie o dotácii je 40 dní

 

Žiadateľ sa naozaj musí snažiť predložiť všetky dokumenty, ktoré bude od neho treba. Nepredloženie požadovaných náležitostí alebo predloženie po termíne budú viesť k neschváleniu žiadosti. O konečnom rozhodnutí budete vedieť najneskôr do 40 pracovných dní od dňa oficiálneho a kompletného podania žiadosti.

 

 

Po schválení treba podpísať zmluvu

 

Ak vám dotáciu schvália, ďalšie inštrukcie dostanete v zmluve a v usmernení. Zmluvu bude potrebné podpísať (ale môžete sa rozhodnúť aj nepodpísať, ak si kúpu počas procesu rozmyslíte). Schválené aj neschválené žiadosti budú vždy zverejnené na stránke www.chcemelektromobil.sk, takže sa ju oplatí sledovať.

 

 

 

 

 

Po získaní dotácie máte tieto povinnosti:

 

 • Do 12 mesiacov od schválenia dotácie je nutné automobil aj zakúpiť. Po kúpe bude treba zaslať doklady potrebné pre skompletizovanie žiadosti.
 • Do 20 dní od kompletizácie žiadosti obdržíte peniaze (dotáciu).
 • Žiadateľ dotácie musí elektromobil vlastniť najmenej po dobu dvoch rokov.
 • Je potrebné auto poistiť aj havarijne a to práve na dobu minimálne 2 rokov.

 

 

Na auto si budete musieť nalepiť aj túto nálepku

 

Keďže bol projekt realizovaný na základe dotácie zo štátneho rozpočtu, ste ako príjemca pomoci (chápte ako žiadateľ, ktorému bola dotácia schválená) povinní po dobu 2 rokov nosiť na aute nálepku. Táto nálepka vám príde spolu so zmluvou.

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Nemáte radi formuláre? +421 42 4692 271
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia
Novinky emailom

Chcete dostávať aktuálne informácie o elektromobiloch?