Všetko o elektrických autách
All4car

Je elektromobil 100 %-tne ekologický?

 

Výroba elektriny a batérií zaťažuje životné prostredie, no dá sa to zmeniť.

 

 

Hoci má elektromobil veľa výhod, netreba si zakrývať oči ani pred problémami, ktoré do života prináša. Každý problém má však riešenie, len ho treba nájsť. V prípade elektromobilov musia štáty, ale aj výrobcovia viac popracovať na ekologickom spôsobe získavania elektrickej energie a na recyklácii batérií.

 

 

Aj výroba energie musí byť ekologická

Elektromobil je ekologický len vtedy, ak je ekologicky získaná aj elektrina na jeho nabíjanie. Toto tvrdenie má skutočne pravdivý základ, pretože ak by sme všetku elektrinu vyrábali len spaľovaním uhlia, prínos elektromobilov, ani za predpokladu, že by s takýmto vozidlom jazdil každý, by nebol citeľný. Tepelná energia tvorí základ energie napríklad v USA alebo v Číne. Obe krajiny teda musia popracovať na energetickom pláne a premyslieť spôsoby získavania energie lepšie. Na Slovensku máme už len dve funkčné tepelné elektrárne – Nováky a Vojany. Palivo tu tvorí hnedé a čierne uhlie, vykurovací olej, biomasa a zemný plyn.

 

 

 

 

Recyklácia batérií musí fungovať lepšie

Recyklácia akejkoľvek batérie zníži dopad tohto produktu na životné prostredie, a teda aj na zdravie ľudí. Batéria patrí k nášmu životu, máme ju v telefóne, v počítači, deti ju majú v hračkách, a majitelia elektromobilov i v aute. Batéria obsahuje nebezpečné kovy ako kadmium, olovo, kobalt alebo ortuť. Ich získanie je veľmi energeticky náročné, a nebudeme si klamať, ťažba ničí životné prostredie a má priamy dopad na zdravie obyvateľov žijúcich v blízkosti. Už len z tohto dôvodu by bolo vhodné recyklovať batérie v čo najväčšom množstve a v čo najväčšej miere. Kovy z doslúžilej batérie je možné využiť znova a ťažba nových kovov by tak nemusela rásť, ale ostala by v udržateľnej norme.

 

 

Diskusie sú živé, názorov je veľa

Podľa niektorých štúdií nie je elektromobil až také ekologické riešenie ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Ak sa odrážame od faktu, že pri výrobe batérie do elektromobilu sa vyprodukuje značné množstvo oxidu uhličitého, nikdy by sme elektromobil za ekologické vozidlo nemohli pokladať. Treba si však uvedomiť i to, že výroba akéhokoľvek automobilu na svete sa nezaobíde bez zanechania stopy na životnom prostredí. Štúdia poukazuje tiež na to, že priemerná životnosť batérie je 10 rokov a potom je potrebné ju vymeniť. Tu opäť prichádza do hry proces ťažby nebezpečných kovov, ktoré sú potrebné pre výrobu novej batérie.

 

 

Každá novota prináša určité ťažkosti

Čakať, že elektromobily zrazu vyčistia vzduch v našich uliciach a z krajiny spravia čisté miesto pre život do pár rokov, je v skutku naivné. Ich nízka miera hluku a nulové emisie počas jazdy sú veľkým prínosom, rovnako ako aj nízke prevádzkové náklady. Treba však viac prešpekulovať celý systém, zamerať sa na alternatívne zdroje elektrickej energie, investovať do recyklačných programov batérií a v prípade výrobcov samotných batérií premyslieť aj proces výroby batérie ako takej. Elektromobilita prináša síce výhody, ale zároveň i nové problémy a otázky, ktoré treba riešiť, zodpovedať, premyslieť. Ani mobilné telefóny neprestane ľudstvo používať len preto, že v ich batériách sa nachádzajú kovy, ktorých ťažba výrazne degraduje kvalitu ovzdušia a prostredia. Ostáva veriť, že tak, ako výrobcovia pracujú na lepšom dojazde elektromobilov, prepracujú aj celý systém výroby a recyklácie batérií, ktoré elektromobily k životu nevyhnutne potrebujú.

 

 

 

Bude dosť elektriny pre elektromobily?

 

 

Kontaktujte nás

Nemáte radi formuláre? +421 42 4692 271
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia
Novinky emailom

Chcete dostávať aktuálne informácie o elektromobiloch?