Všetko o elektrických autách
All4car

Dotácie pre nabíjačky: najčastejšie otázky

 

Všetko dôležité o druhom kole dotácií na nabíjacie stanice nájdete tu.

 

 

Od kedy do kedy?

Dátum vyhlásenia výzvy bol stanovený na 17. 04. 2020. Výzvy sa budú uzatvárať 17. 07. 2020.

 

 

Kto môže žiadať o dotáciu?

Žiadateľom môže byť obec, mesto, vyšší územný celok, ale aj právnická osoba, čiže podnikateľský subjekt. V tomto sa druhé kolo od prvého líši, pretože v prvom kole podnikatelia možnosť žiadať nemali.

 

 

 

 

V akej sume bude dotácia?

 • Obec, vyšší územný celok a ním zriadené organizácie môžu získať najviac 5 000 €, ak chcú vybudovať jednu AC nabíjaciu stanicu (2x nabíjací bod, konektor Typ 2).
 • Obec, vyšší územný celok a ním zriadené organizácie môžu získať najviac 20 000 €, ak chcú vybudovať viacero AC nabíjacích staníc (4, 6 alebo 8 nabíjacích bodov) alebo AC nabíjací HUB.
 • Podnikateľský subjekt môže získať najviac 2 500 €, ak chce vybudovať jednu AC nabíjaciu stanicu (2x nabíjací bod, konektor Typ 2).
 • Podnikateľský subjekt môže získať najviac 10 000 €, ak chce vybudovať viacero AC nabíjacích staníc (4, 6 alebo 8 nabíjacích bodov) alebo AC nabíjací HUB.
 • Všeobecne je najnižšia možná výška dotácie 2 500 €.

 

 

Pre aké typy nabíjačiek dotácie platia?

Dotáciu je možné získať len na oprávnené projekty, za ktoré sa považuje výstavba, prestavba alebo rekonštrukcia verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily typu:

 • AC (jedna lokalita, 2x nabíjací bod, konektor Typ 2),
 • AC (možnosť viacerých lokalít, spolu 4x, 6x alebo 8x nabíjacích bodov, konektor Typ 2),
 • AC nabíjací HUB (jedna lokalita, 4x, 6x alebo 8x nabíjací bod, konektor Typ 2).

 

 

A čo vlastné financovanie projektu?

Obce, mestá a VÚC-ky by sa na projekte mali podieľať nasledovne: 5 % financií bude z vlastných zdrojov, 95 % bude tvoriť dotácia. Podnikateľské subjekty sa podieľajú polovicou, 50 % vlastné zdroje, 50 % dotácia.

 

 

 

 

Do kedy je treba nabíjačku vybudovať?

Maximálna dĺžka realizácie projektu je stanovená na 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie.

 

 

Ako podať žiadosť?

Žiadosti sa podávajú v listinnej forme alebo v elektronickej forme. Všetky inštrukcie môžete ako žiadatelia získať na weboch www.mhsr.skwww.siea.sk. Žiadosti sa budú preverovať a kontrolovať a nie je zaručené, že budú schválené, čiže poslanie žiadosti a jej zaevidovanie neznamená automaticky aj pridelenie dotácie. Posúdenie žiadostí by sa malo uskutočniť maximálne do 40 pracovných dní od dňa ukončenia výzvy.

 

 

Splniť ešte treba tieto podmienky

 • Žiadateľ nesmie byť dlžníkom na daniach, na sociálnom poistení.
 • Žiadateľ nie je ku dňu predloženia žiadosti v konkurze alebo v reštrukturalizácii.
 • Voči žiadateľovi nesmie byť vedený výkon rozhodnutia.
 • Dotáciu nie je možné poskytnúť žiadateľovi, ktorý porušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
 • Dotáciu možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý je bezúhonný.
 • Nehnuteľný majetok, v ktorom alebo v súvislosti s ktorým sa bude realizovať projekt, musí byť vo vlastníctve žiadateľa.
 • Žiadateľ musí disponovať právoplatným povolením na realizáciu projektu vydaným príslušným povoľovacím orgánom.

 

 

 

Druhé kolo dotácií pre nabíjačky

 

 

Kontaktujte nás

Nemáte radi formuláre? +421 42 4692 271
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia
Novinky emailom

Chcete dostávať aktuálne informácie o elektromobiloch?