Všetko o elektrických autách
All4car

Emisie z dieselových vozidiel v Európe výrazne prevyšujú úrovne laboratórnych testov

 

Vedci z Massachusettského Inštitútu Technológií tvrdia, že Volkswagen nie je jediným výrobcom automobilov, ktorého vozidla produkujú oveľa viac emisií na cestách ako v laboratórnych testoch. Vo svojej novej štúdií zistili, že až 10 veľkých výrobcov automobilov má podobný problém. Vozidla predávané v rokoch 2000 až 2015 v Európe produkujú až 16-krát viac emisií na cestách ako v regulačných testoch – úroveň, ktorá presahuje európske limity, ale neporušuje žiadne zákony EU.

  

Okrem toho sa predpokladá, že tieto nadmerné emisie významne vplývajú na zdravie. Ročne spôsobia približne 2 700 predčasných úmrtí. Tieto účinky sú pritom „cezhraničné“, čo znamená, že emisie vyprodukované v jednej krajine môžu nepriaznivo ovplyvniť zdravie ľudí v iných krajinách.

 

 

Nadmerné emisie NOx

Samotná štúdia sa zameriava na emisie oxidov uhlíka, alebo NOx - typ plynu produkovaný výfukovými plynmi nafty. Keď plyn oxiduje a v atmosfére reaguje s amoniakom, tak vytvára jemné častice, ktoré sa môžu pohybovať na veľmi dlhé vzdialeností. Ak sa tieto častice inhalujú, tak sa dostavajú hlboko do pľúc, čo vytvára mnohé respiračné, pľúcne a srdcové ochorenia. Rovnako emisie NOx spôsobujú aj tvorbu ozónu.

 

 

Vplyv nadmerných emisií na zdravie obyvateľov

Vedci sa vo svojej práci zamerali na vplyv nadmerných emisií NOx na zdravie obyvateľov Európy. Nezohľadňovali emisie pri štandardnom testovaní vozidiel, ale tie ktoré boli vyprodukované v skutočných jazdných podmienkach. Posudzovaných bolo 10 výrobcov automobilov, ktoré sa predávali v Európe a zároveň boli dostupné ich údaje z testovania: Volkswagen, Renualt, Peugeot-Citroen, Fiat, Ford, General Motors, BMW, Daimler, Toyota a Hyundai. Zistilo sa, že tieto automobily produkujú až 16-krát viac emisií NOx na cestách ako v laboratórnych testoch. Následne pri každom výrobcovi vypočítali nadmerné emisie, ktoré boli spojené s vozidlami predanými v rokoch 2000 až 2015 v jednotlivých krajinách. Výskumníci použili model GEOS-Chem, ktorý simuluje cirkuláciu chemikálií a častíc v atmosfére. Potom sa výsledky z tohto modelu prekryli s mapou obyvateľstva EU, čoho cieľom bolo identifikovať špecifické skupiny populácie, ktoré sú emisiami NOx najviac ohrozené. Nakoniec boli výsledky konfrontované s epidemiologickými prácami, ktoré sa týkali vplyvu emisií NOx na rôzne zdravotné rizika obyvateľstva.

 

 

Dôsledky vystavenia emisiám NOx

Odhaduje sa, že v dôsledku vystavenia emisiám NOx, každoročné predčasné stratí 10 rokov svojho života až 2 700 ľudí. Pri jednotlivých výrobcoch sú závery rozdielne. Volkswagen, Renault a General Motors sú najčastejšie spájaní s nadmernými emisiami NOx, zatiaľ čo vozidla Toyota, Hyundai a BMW sú na konci tohto rebríčka.

 

V každej krajine bolo porovnávané, koľko nadmerných emisií sa v nej vyprodukuje a aký to ma vplyv na predčasnú úmrtnosť obyvateľov. Zistilo sa, že to nemá na seba takmer žiadny vplyv. To znamená, že napríklad Poľsko a Švajčiarsko produkovali veľmi malé množstvo emisií NOx a napriek tomu zaznamenali neprimerané veľký počet predčasných úmrtí spôsobených emisiami pochádzajúcimi z iných krajín. Tento „cezhraničný“ účinok je zrejme spôsobený povahou emisií NOx. Na rozdiel od tuhých častíc, ako sú napríklad sadze, ktoré sa usádzajú v miestnej oblasti, emisie NOx sa presúvajú vo forme plynu, ktorý môže ľahko prenášať vietor. Po reakcií s amoniakom sa vytvoria častice, ktoré nakoniec spôsobujú respiračné a srdcové problémy.

 

 

Závery štúdie

Vedci upozorňujú, že ak by všetci 10 výrobcovia automobilov zdokonalili svoje technológie na reguláciu emisií na úroveň najlepšieho výrobcu v tejto skupine, zabránilo by sa až 1 900 predčasným úmrtiam ročne. Riešením by podľa štúdie bolo úplne vylúčenie emisií Nox z dopravy, pretože v dopadoch na ľudské zdravie neexistuje tzv. žiadna bezpečná úroveň.

 

 

 

Oveľa čistejšou alternatívou pre životné prostredie a naše zdravie sú elektromobily

 

Opel Ampera

 

 

Kontaktujte nás

Nemáte radi formuláre? +421 42 4692 271
Meno:
Telefón: *
E-mail: *
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia
Novinky emailom

Chcete dostávať aktuálne informácie o elektromobiloch?